ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 12/05/1953

המצב הסניטרי - מסקנות ועדת המשנה; שמיעת סקירה מפי שר הבריאות על תקציב משרד הבריאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים