ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/03/1953

המשך הדיון בעניין בית החולים "תמנעה"; סקירת סגן הסעד על מבנה משרד הסעד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים