ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 03/02/1953

המשך סיכום הדיון בבעיית הסניטציה בארץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים