ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 13/01/1953

סגירת המועדונים לילדים עזובים בשכונות ירושלים - שמיעת אינפורמציה מפי נציגי משרד הסעד ודיון בנדון; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים