ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 27/08/1952

המשך הדו"ח של ועדת המשנה לענייני הסעד; קבלת הסיכום בקשר לאספקה רפואית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים