ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 26/08/1952

הסברי הנהלת משרד הסעד בקשר לראורגניזציה על המשרד, והמצב הפנימי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים