ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 05/08/1952

דיון על המסקנות בשאלת המעברות; דיון על וועדת המשנה לענייני משרד הסעד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים