ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 08/07/1952

דיון בהסתייגותו של חבר הכנסת הכרמלי להצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים, התשי"ב- 1952; שונות; שמיעת סיכום המסקנות בענייני המעברות; שמיעת שתי הודעות מטעם מזכירות הכנסת בדבר חילופי חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים