ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/06/1952

סיום וסיכום הדיון בשאלת המעברות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים