ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 14/11/1951

בחירת ועדת - משנה לחינוך עיוורים; בחירת יושב- ראש הוועדה; סדרי עבודת הוועדה; ענין בית- חינוך לעיוורים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים