ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 23/02/1955

המשך הדיון בשאלת האספקה הסדירה של מלט למשק הארץ ודרכי שיווקו (הצעה לסדר היום בכנסת שהועברה לוועדה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים