ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 08/02/1955

המשך הדיון בחוק מדידת מים, התשט"ו-1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים