ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 30/11/1954

הצעת חבר הכנסת כהן לתיקון פקודת הטבק; חברת השלומים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים