ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 23/11/1954

הצעת חוק לתיקון פקודת הטבק; חברת השלומים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים