ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/08/1954

חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה לשעת חירום; סיכום הדיון בשאלת התייקרות הלחם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים