ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 17/08/1954

חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה), התשי"ג - 1954; סיכום הדיון וקבלת ההמלצות בענייני צפת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים