ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 05/04/1954

חוק לתיקון תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 7), התשי"ד) - 1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים