ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 23/03/1954

שאלת מימון סיורי הוועדה; המלצה לאישור תקציב רשות הפיתוח; סיכום הדיון בשאלות ההתייקרות; המשך הדיון וסיכומו בשאלת ענף הדייג

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים