ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 02/03/1954

חוק האומנים; סיכום הדיון בשאלת ההתייקרות; סקירה מר חזני על המצב בצפת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים