ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 23/02/1954

המשך סיכום הדיון בשאלת ההתייקרות; חקירת נציגי ארגון הדיינים על בעיות ענף הדייג

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים