ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 02/02/1954

חוק האומנים (שמיעת נציגי התאחדות בעלי המלאכה); סיכום הדיון בבעיות יבוא מוצרים מוגמרים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים