ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 12/01/1954

דרכי מתן רישיונות יבוא על ידי מרכז ההשקעות; המשך סיכום הדיון בבעיות יבוא מוצרים מוגמרים; חוק לעידוד השקעות הון- בעקבות הצעה לסדר היום של חבר הכנסת פורדר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים