ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 15/12/1953

הדיון בחוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה), התשי"ד-1953

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים