ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 11/08/1953

בעיית פיתוחה הכלכלי של ירושלים; חוק האומנים; סיכום הדיון בשאלת יבוא מוצרים מוגמרים מחו"ל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים