ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 22/07/1953

חוק לתיקון פקודת הנמלים; חוק לתיקון פקודת התעבורה; משלחת התאחדות בעלי התעשייה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים