ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 14/07/1953

חוק לתיקון פקודת הטבק; סיכום הדיון בהמלצות ועדת המשנה לענייני טבק; סקירת נציגי התאחדות בעלי התעשייה בעניין יבוא מוצרים מוגמרים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים