ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 07/07/1953

המלצות ועדת המשנה לענייני טבק; המשך דיון בחוק לתיקון פקודת הנמלים; קבלת משלחת מטעם התאחדות בעלי התעשייה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים