ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 30/06/1953

המלצות ועדת המשנה לענייני טבק; המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת הנמלים; הסיור לתורכיה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים