ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 23/06/1953

המשך דיון בחוק לתיקון פקודת הנמלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים