ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 16/06/1953

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת הנמלים; שאלות ותשובות לנציגי חברת צי"ם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים