ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 09/06/1953

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת הנמלים; שאלות ותשובות בהמשך לסקירה שנמסרה בישיבה הקודמת על ידי נציגי אגוד הימאים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים