ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 26/05/1953

חוק לתיקון פקודת הנמלים, התשי"ב-1933 - סעיף 1; סקירת נציגי צי"ם על מצב החברה ופעולותיה תנאי עבודת הימאים, וסיבות העריקה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים