ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 12/01/1953

חוק הפיקוח על מצרכים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים