ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 09/12/1952

בעיית יבוא מוצרים מוגמרים הפוגעים ביצור המקומי; המשך הדיון בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים