ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 02/12/1952

המשך הדיון בחוק הפיקוח על שירותים ומצרכים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים