ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 25/11/1952

המשך הדיון בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים