ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 29/07/1952

המשך הצבעות על חוק התקציב; מקורות המים וניצולם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים