ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 20/05/1952

צו בדבר הגבלת השימוש בחומרי בנין; תקנות ההגנה (מניעת רווחים מופקעים), 1944

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים