ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 26/03/1952

הערות המשלחת המשותפת של התאחדות בעלי התעשייה והמהנדסים לחוק התקנים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים