ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 22/01/1952

סדר דיוני הוועדה; סיום הדיון בדו"ח ועדת המשנה לענייני יצור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים