ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 15/01/1952

המשך הדיון בדו"ח ועדת משנה לענייני יצור; מסירת דו"ח על ידי היו"ר ביחס לטיפול בתלונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים