ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 04/10/1951

סדר עבודת הוועדה וועדות המשנה לעניין הייצור החקלאי והתעשייתי, ועניני השיווק והקיצוב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים