ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 25/09/1951

סקירת שר החקלאות; שאלות ותשובות בקשר לסקירת שר החקלאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים