ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 05/06/1951

חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951, חוק הבחירות לכנסת השניה (תיקון מס' 2), התשי"א-1951

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים