ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 27/03/1951

הקצבת זמן לדיון על הודעת שר החוץ בעניין גרמניה; יום מרד הגטאות וזיכרון השואה; מכתבו של סגן יושב ראש הכנסת נ. ניר; שאלת השכר של חברי הכנסת; שאלת חברותם של חברי הכנסת ע. ז'בוטינסקי וה. קוק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים