ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 13/03/1951

הצעות לסדר היום; הקצבת זמן לדיון על התקציב; יום מרד הגטאות; מכתב הנשיא ליושב-ראש הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים