ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 06/02/1951

הדיון על הודעת שר החינוך והתרבות ביחס לחנוך במעברות; צורת הדיון וההצבעה על מסקנות ועדת המשנה לענייני המעברות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים