ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 25/12/1950

בקשת ועדת החינוך והתרבות בעניין התייעצות ועדת הכספים עם ועדת החינוך בשאלת תקציב החינוך; הצעה לסדר היום של חבר הכנסת ילין-מור; הצעות לסדר היום; הצעת חבר הכנסת ה. קוק להקים ועדה מיוחדת לענייני עליה וקליטה; הקצבת זמן לדיון על הרצאתו של שר האוצר; עבודת ועדת המשנה לסדרי הבית; קביעת הנוהג בהצעות לסדר היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים