ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 11/12/1950

בעיית הפרדסנות ושיווק ההדרים בעונה זו - העברה לוועדה המתאימה; חוק לתיקון פקודת ההגבלות על שכר דירה (בתי עסק) (דירות) תשי"א 1950- העברה לועדה מתאימה; ישיבות הכנסת ביום ד'; תקציב החינוך-חוק התקציב לשנת1950/51 (תיקון); תקציב החינוך-עלינו להחליט אם הוא מובא לקריאה ראשונה או שלישית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים