ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 28/11/1950

הסתייגויותיו של חבר הכנסת זאב ז'בוטינסקי בקשר לחוק לקיום תוקפן של תקנות ההכנה (הוראת שעה) תשיא-1950; חוק לקביעת משכורתם של נשיא המדינה חברי הממשלה שופטי המדינה ומבקר המדינה, התשי"א (1950); תקציב החינוך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים